Bade Miyan Chote Miyan movie dialogues with meaning

Dialogues > Movie dialogues > Bade Miyan Chote Miyan dialogues

Govinda Bade Miyan Chote Miyan dialogues
1. Tum kya apne aap ko Mughal-e-Aza, hum log ko Anarkali samajhta hai b, kitna nacha raha hai, Do you think you are a royal king and we are salve, how much are you making us dance, Dance, Comedy, Royal 2. Yeh cheating nahi ha, yeh setting hai This is not cheatin, this is setting Cheating, Comedy
Amitabh Bachchan Bade Miyan Chote Miyan dialogues
1. Khuda ke karam s, ishwar ki krupa se aur public ki demand se By Gods grac, generosity and by public demand Religious, Comedy

We have 6 movie quotes of Bade Miyan Chote Miyan bollywood movie.


Contact Us